Het is een feit dat een tuin veel werk met zich meebrengt. Maar wat moet er allemaal gebeuren? Wanneer moet dat gebeuren? En waar moet u beginnen?

Tuinbeheer gaat net een stapje verder dan tuinonderhoud. Bij tuinbeheer hebben wij uw tuin in beheer. Dit kan het complete beheer zijn, maar het kunnen ook bepaalde werkzaamheden zijn. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat u zelf schoffelt en het gras maait, terwijl de hovenier de bemesting verzorgt, het blad ruimt en al het snoeiwerk voor zijn rekening neemt.

Aan de hand van een beheerplan worden afspraken gemaakt over de soort werkzaamheden die er in de tuin verricht moeten worden en de financiën. Zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de hovenier de werkzaamheden kan inplannen, zodat u nooit hoeft te wachten totdat hij tijd voor u heeft.

Abonnementen
Met een basis beheerabonnement verzorgen wij één voorjaarsbeurt en één najaarsbeurt voor u. Denk hierbij aan het snoeien, bemesten, bijwerken van de graskanten, verticuteren, bladruimen, verzorgen van de borders en afvoeren van het afval. Voor een tuin van 100 m² betaalt u vanaf €21,95 per maand inclusief btw.

Met een compleet beheerabonnement verzorgen wij voor u het complete beheer van uw tuin. Dit betekent dat wij uw tuin niet alleen een voorjaars- en najaarsbeurt geven, maar dat wij ook zorgen voor al het snoeiwerk, beheer van het gazon (verticuteren, bemesten, graskanten bijwerken en in het seizoen wekelijks maaien), bladruimen, schoffelen van de borders en afvoeren van het afval. Voor een tuin van 100 m² betaalt u vanaf €44,95 per maand inclusief btw.